Защита на личните данни

 

 

Настоящата политика за защита на личните данни е пригодена за отношенията между Вас и потребителите Ви. Най-важното условие, за да спазвате изискванията на Регламента, е да имате пълна яснота относно влизащите и излизащите от вашата компания лични данни, както и да пригодите процесите на сайта.

Добрата политика за защита на личните данни е задължително условие за спазване на изискванията на Регламента, но наличието на такава политика не гарантира спазване на всички изисквания.

Бележки относно политиката за защита на личните данни

  1. Да знаете и контролирате всички входящи и изходящи потоци от лични данни във вашата фирма;
  2. Да подготвите персонала си и да го обучите какви са задълженията му;
  3. Да гарантирате от техническа страна сигурността на данните;
  4. Да пригодите процесите във Вашия сайт спрямо изискванията (поръчка, записване в информационни бюлетини, обработване на данни чрез бисквитки и др.);
  5. Да спазвате правилата за изрично съгласие при директен маркетинг, ремаркетинг и др. Длъжни сте да получавате изричното съгласие на клиента за всеки отделен случай! Съгласието с политиката не е достатъчно.
  6. Да приемете правила за защита на личните данни в отношенията си с работниците и партньорите Ви;