Проф. Д-р Петър Панчев

Уролог и Хирург

Начини за връзка:

гр. София Александровска болница. бул. Пенчо Славйков, след бариерата в дясно ет. 2, Втора Хирургия.
02 / 923 0356
02 / 923 07 55
0888 / 554 908
aneliapenkova@gmail.com
Работно време
Няма информация

Професионална визитка

Резюме:

Проф. д-р Петър Панчев д.м.н. е високоизтъкнат хирург, който провежда урологични операции с всякаква сложност и при всяко заболяване, като резултатът от това са множество доволни пациенти.Също така владее и безкръвни оперативни техники (лапароскопска хирургия) и може да извършва органосъхраняващи операции.

Един от методите за диагностика, използвани в кабинета на Д-р Панчев е ехографията, извършвана с техника, позволяваща цялата необходима прецизност.

В областта на онкоурологията и онко-урологичните заболявания, специалистът е квалифициран да извършва всякакви оперативни дейности – както рутинни, така и сложни хирургични процедури.

В кабинета му в УМБАЛ Александроовска той разполага както с необходимите технологии за изледвания, така и с висококвалифициран екип, което гарантира качествени медицински услуги за неговите пациенти.

В практиката си, онкоурологът препоръчва редовните профилактични прегледи и набляга на значението на превенцията като най-ефективна методика за поддържане на здравословното състояние на човека и облекченото лечение при възникнали проблеми.

Видове услуги

– Провеждане на цялостен курс на лечение – като се започне от първичния преглед и се стигне до оперативна дейност, при необходимост

 • Ехографски изследвания по съвременните методи и технологии, използвани в медицината
 • Цистоскопия – както с цел диагностика, така и при възникнала нужда от лечение
 • Ендоурология – хирургична намеса с цел лечение на пациентите
 • Разбиване на камъни в бъбреците (извънтелесно)

Урология и Онкология

 • Консултации
 • Прегледи
 • Ехографии
 • Цистоскопии
 • Ендоурология
 • Разбиване на конкременти в бъбреците
 • Хирургични интервенции
 • Отворени урологични операции

Урология и Онкология – Проф. д-р Петър Панчев д.м.н.

Проф. д-р Петър Панчев д.м.н. предлага на своите пациенти, болни хора от цяла България, следните манипулации и процедури в областта на урологията и онкологията:

КОНСУЛТАЦИИ:

Консултациите, свързани с урологията и онкологията, имат за цел да помогнат на пациентите на лекаря да се запознаят с симптоматиката на заболяването си, начините за лечение, евентуалните усложнения и т.н.
По този начин хората имат спокойствието и увереността да вземат информирани решения за своето здраве.

ПРЕГЛЕДИ:

Прегледите, извършвани в хирургичния кабинет на Проф. д-р Петър Панчев, се извършват с апаратура, чиито показания са максимално точни.
Това е от изключителна важност за прецизно диагностициране и назначаване на навременно лечение.

ЕХОГРАФИИ:

Ехографиите са един от съвременните методи за ранно откриване на урологични заболявания като камъни в бъбреците.
Колкото по-рано бъде открита болестта, толкова по-малки са шансовете да се получат усложнения при развитието й, които да попречат на лечението.

ЦИСТОСКОПИИ:

Цистоскопиите са начините да се изследва вътрешната повърхност на пикочния мехур. Това ендоскопско изследване се извършва чрез уред, наречен цистоскоп и помага при откриването на проблеми като тумори и други ракови образувания и предракови състояния.
Също така, цистоскопията е методиката за диагностициране на конкременти в бъбреците, примеси от кръв или гной в урината, чужди тела и други.

ЕНДОУРОЛОГИЯ:

Ендоурологията е онзи дял от медицината, в който влизат ендоскопските операции (или, както също са известни – безкръвни операции) в областта на урологията.
Лапароскопската хирургия прави възстановяването на пациентите по-лесно, а в сферата на урологията се използва за лечение на рак на простатата, бъбрека, пикочния мехур, и др.

РАЗБИВАНЕ НА КОНКРЕМЕНТИ В БЪБРЕЦИТЕ:

Проф. д-р Петър Панчев д.м.н. извършва разбиване на всякакви разновидности конкременти в бъбреците – калциева литиаза, уратна литиаза, магнезиево-амониев фосфат (струвити), цистинови конкременти.
При избора на вида лечение на т. нар. камъни, той се съобразява както с размера и вида им, така и с цялостното състояние на пациента.

ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ:

Специалистът по онко-урология извършва всички хирургични интервенции в областта, в зависимост от конкретната специфика на случаите, с които се сблъсква в практиката си.
Целия курс на лечение (от диагностицирането до възстановяването) се извършва много внимателно, за да бъдат избегнати усложненията, свързани с болестта.

ОТВОРЕНИ УРОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ:

Проф. д-р Петър Панчев е сред лекарите в България, притежаващи квалификацията да извършват отворени урологични операции.
Неговото образование и опит му позволяват да извършва всякакви хирургични процедури от този вид – от най-рутинните, до по-сложните високотехнологични видове.

Онкоурология – онкологични заболявания в урологията

Онкоурологията е дял от медицината, който се занимава с онкологичните заболявания в урологията.

Проф. д-р Петър Панчев д.м.н. е изтъкнат български медик, който диагностицира, лекува и оперира пациенти страдащи от такива заболявания като:

 • Доброкачествени образувания в бъбреците, простатата, пикочния мехур, уретера
 • Злокачествени образувания в пикочо-половата система
 • Тумори и преканцерози в половата система при мъжете
 • Болести на простатата (простатна жлеза)
 • Инконтиненция на урината

Онкоуролозите се занимават с медицински процедури като цистоскопия, лапаротомия, радикална цистектомия, радикална цистопростатектомия, ендоскопски процедури, нефростомия, нефротомия и др.

Бъбречно-урологични заболявания

Бъбречно-урологичните заболявания са онези болестни състояния на организма, при които е засегната пикочо-половата система.
Част от тях се лекуват посредством медикаментозно лечение, но други изискват оперативна интервенция, предшествано от точна диагностика.

Бъбречно-урологични заболявания са например:

 • Камъни в бъбреците
 • Хронични пиелонефрити
 • Интерстициални нефрити
 • Съпътстващи нефропатии – диабетна, подагрозна и др.
 • Поликистоза с БКБ и други вродени аномалии
 • Цистити
 • Уретрити
 • Заболявания на простата
 • Бенигнена простатна хиперплазия без обструкция
 • И други злокачествени и доброкачествени образувания

Професионален опит:

от 1974 г. до 1975 г. е лекар в БНМП, ОРБК – гр. Шумен;
от 1975 г. до 1992 г. работи като анестезиолог в Областна болница, гр. Шумен;
от 1978 г. до 1996 г. е хоноруван преподавател към Медицинския колеж, гр. Шумен по Анестезиология, фармакология и медицинска апаратура;
от 1999 г. и до сега е регионален координатор по органно донорство;
от 1992 г. до 2014 г. е началник на отделението по Анестезиология и интензивно лечение и координатор по лечебната дейност в „МБАЛ Шумен“, гр. Шумен;
от 2000 г. до 2008 г. е председател на Районна лекарска колегия, гр. Шумен;
от 2008 г. до момента е заместник-председател на РЛК, гр. Шумен
от 2012 г. до момента е председател на Етичната комисия на Български лекарски съюз;
от 2014 г. до 2015 г. работи като старши лекар в отделение по Анестезиология и интензивно лечение на „МБАЛ Шумен“ АД
от 2015 г. и до сега е началник на Спешно отделение към „МБАЛ Шумен“ АД.
Постижения в сферата на хомеопатията:
от 2004 г. до момента преподава в СИД „Клинична хомеопатия“ в МУ гр. Варна;
от 2006 г. до 2011 г. преподава към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията;
през 2011 г. участва в основаването на Европейска школа по клинична хомеопатия и преподава в школата.
Има над 20 научни доклада в национални и международни форуми;
редица доклади на научно-практически форуми;
пет авторски свидетелства за рационализации в областта на Клиничната токсикология;
съавтор на Експертна система „Medicitox“.

Образование:

Завършва Медицински университет Пловдив през 1994 г. Своята специалност Обща медицина придобива през 2014 г.

Клинични интереси:

Няма информация.

Членство в научни дружества:

Съюза на научните работници в България;
Член и председател на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация;
Научните дружества по анестезиология и токсикология;
Балкански лекарски съюз.

Специализации и курсове:

Няма информация.

Биография:

Няма информация.

Чужди езици:

Няма информация.
Онкоурология

ОЩЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment